Jedno zdravlje - 4. međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane

U Dubrovniku je održan 4. međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane pod nazivom „Jedno zdravlje“ od 09. do 12. studenog 2022. godine. Skup je okupio multidisciplinarni tim stručnjaka iz cijelog svijeta, s ciljem povezivanja akademske, znanstvene i stručne zajednice te razmjene znanja i iskustava potrebnih za realizaciju projekta uspostave Centra za sigurnost i kvalitetu hrane. Kongres su organizirali Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Hrvatsko mjeriteljsko društvo i Mreža za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane Jugoistočne Europe (SEEN-FSQC).

Svečano otvorenje 4. međunarodnog Kongresa o sigurnosti i kvaliteti hrane „Jedno zdravlje“, svojim su obraćanjima otvorili prim. Vera Katalinić Janković, posebna savjetnica ministra zdravstva Republike Hrvatske, doc. Zdravko Barać, ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, dr. sc. Darja Sokolić, ravnateljica Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Laura Martin, glavna tajnica EUROLABA - Europske federacije nacionalnih udruga mjernih, ispitnih i analitičkih laboratorija i predsjednik Kongresa prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med., ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Ovaj  je Kongres Ministarstvo znanosti i obrazovanja uvrstilo među strateške znanstvene i znanstvenostručne skupove od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2022. godini. Koncept jednog zdravlja ne odnosi se samo jednoznačno na zdravlje, već je ovdje riječ o jedinstvenosti zdravlja iz aspekta čovjeka, bilja, životinja i okoliša. Kvaliteta i sigurnost hrane iznimno je važna. Promijenili su se naš odnos i stav prema hrani, kontrola kvalitete se uvelike razvila, kako iz laboratorijskog, tako i iz zdravstvenog aspekta i sigurnosti.

Kontaminanti hrane i dalje predstavljaju velik izazov pri analizi hrane te je stoga neophodno i pratiti razvoj novih tehnologija i analitičkih metoda te ulagati u edukaciju laboratorijskih djelatnika, kako bi stečeno znanje mogli svakodnevno primjenjivati u praksi te svoje znanje prenositi drugima.

Na Kongresu je sudjelovalo više od 250 sudionika. Održale su se 3 radionice, 43 predavanja i prikazana 41 poster. Također je u sklopu kongresa održan okrugli stol: WHO Roundtable discussion on Antimicrobial Resistance in Foodborne Pathogens

Na ovom Kongresu aktivno se predstavio i Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije na više načina.

  • U organizaciji Hrvatskog mjeriteljskog društva održana je radionica pod naslovom Osiguranje kvalitete rezultata u mikrobiološkom laboratoriju za analizu hrane koju su održale dr.sc. Ivana Ljevaković-Musladin, dipl.ing. iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i doc.dr.sc. Anita Rakić, dipl. ing. iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
  • Ivana Ljevaković-Musladin je održala predavanje pod naslovom Staphylococcus aureus and its enterotoxins in domestic cheese. Rad je nastao suradnjom Ivane Ljevaković-Musladin s prof. Lidijom Kozačinski s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Marija Jadrušić je održala predavanje pod naslovom Impact of the COVID-19 pandemic on the microbiological quality of ice in the Dubrovnic area kojim je predstavila rad grupe autora iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije: M. Jadrušić, D. Grilec, I. Ljevaković-Musladin i M. Lakić

Program Kongresa dostupan je na poveznici: FOODSQ-2022

Svi su sažetci, nakon provedene međunarodne recenzije, objavljeni u posebnom broju časopisa, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol 73/2022, Supplement).

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology je međunarodno recenzirani biomedicinski znanstveni tromjesečnik iz područja biomedicinskih znanosti, posebno medicine rada, toksikologije, zdravstvene ekologije i radioekologije. Izdaje ga Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. Časopis objavljuje znanstvenoistraživačke, stručne i pregledne radove te kratka priopćenja, opažanja i pisma uredništvu. Također objavljuje i najave i izvještaji sa znanstvenih i stručnih sastanaka te recenzije knjiga.

Posteri su dostupni na poveznici:Foodsq_e-posteri_2022

 

Služba za zdravstvenu ekologiju