Kompetentnost laboratorija - 2022, 17. međunarodna konferencija

U Cavtatu je održana 17. međunarodna konferencija pod nazivom Kompetentnost laboratorija od  09. do 12. studenog 2022. godine. Skup je organizirala Udruga hrvatski laboratoriji CROLAB pod pokroviteljstvom MINGOR, MP, MZO, HGK, DHMZ, DZM, HAA, HIS

Konferencija je posvećena ulozi laboratorija u gospodarstvu i uspostavljanju suradnju i kontakta među laboratorijima, kao i s tijelima državne uprave, te laboratorijima susjednih država, članicama i budućim članicama EU.

Na ovoj međunarodnoj konferenciji predstavio se i Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Dolores Grilec je predstavila rad autora T. Puljak, M. Mamić, D. Grilec, S. Jozić: Temperaturno modificirana metoda ISO 9308-1:2014 za otkrivanje i određivanje brojnosti E. coli u obalnim vodama za kupanje.

Rad je nastao u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i Institutom za oceanografiju i ribarstvo iz Splita.

Ispitivanja kakvoće mora za kupanje u Republici Hrvatskoj započela su 1986. godine sa podizanjem svijesti o ekološkim pritiscima na Mediteranu, a sustavno se provode na području cijelog Jadrana od 1989. godine. Kriteriji i metode propisani su zakonskom regulativom – Uredbom o kakvoći mora na morskim plažama NN 73/08 koja je usklađena sa EU Direktivom o upravljanju vodama za kupanje (2006/7/EZ). Za praćenje mikrobiološkog onečišćenja izabrani su indikatori Escherichia coli i intestinalni enterokok. U direktivi navedena je nedatirana verzija ISO EN 9308-1 kao jedna od dvije metode za određivanje E. coli. Nova znatno izmijenjena verzija referentne metode ISO 9308-1:2014 nije prikladna za otkrivanje i brojenje E. coli u površinskoj vodi. Obzirom da trenutno ne postoji dostupna metoda membranske filtracije koja bi se mogla koristiti za ispitivanje vode za kupanje, grupa stručnjaka i znanstvenika iz 7 priobalnih Zavoda za javno zdravstvo i Instituta za more i priobalje iz Splita pristupila je izradi validacije Modifikacije referentne metode ISO 9308-1:2014. Kako bi se smanjio rast pozadinske flore i proširilo područje ispitivanja na obalne vode za kupanje, referentna metoda modificirana je promjenom temperature inkubacije. Provedena su ispitivanja na 100 službenih i dopunskih mjesta uzorkovanja na hrvatskoj obali Jadrana, te je prikupljeno i obrađeno 700 uzoraka. European Microbiology Expert Group (EMEG) je ovu modificiranu metodu prihvatila u srpnju 2018. godine te je predložio predstavljanje tehničkom odboru ISO/TC147 Water quality/SC 4 kao novi prijedlog alternativne metode koji treba razmotriti unutar ISO 9308 kao 4. dio pod nazivom: Metoda membranske filtracije za brojanje E. coli u površinskim vodama.

 

Služba za zdravstvenu ekologiju