Stručni skup Prevencija i liječenje raka vrata maternice

U sklopu Europskog tjedna prevencije raka vrata maternice 16. – 22. siječnja 2023. te mjeseca siječnja koji je posvećen podizanju svijesti o prevenciji ovog sijela raka u organizaciji Službe za promicanje zdravlja, Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, 19. siječnja 2023. godine održan je stručni skup Prevencija i liječenje raka vrata maternice namijenjen liječnicima u skrbi za zdravlje žena. Na skupu su izlagale liječnice iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovnik prim. mr. Marija Mašanović, spec. javnog zdravstva, Marija Krilanović, spec. kliničke mikrobiologije te Mirna Benić, spec. školske i adolescentne medicine. Kao gostujući predavači iz Opće bolnice Dubrovnik, sudjelovali su liječnici Svetlana Ančić Kulušić, spec. kliničke citologije te Maro Ivanković, specijalist ginekologije i opstetricije.

Stručni skup je započeo spomenom na preminulu ginekologinju Miriam Lonza-Babić čiji je odlazak ostavio značajni gubitak u skrbi za zdravlje žena Dubrovačko-neretvanske županije. Na skupu su izneseni trenutni epidemiološki pokazatelji o kretanju incidencije lokaliziranih i invazivnih slučajeva raka vrata maternice te mortalitetu u Dubrovačko-neretvnskoj županiji. Predstavljena je nova usluga molekularne dijagnostike Humanog papiloma virusa (HPV) koja se provodi u Službi za mikrobiologiju u Dubrovniku te iskustva Službe za školsku medicinu u cijepljenju protiv HPV učenika i studenata u našoj županiji. Citologinja iz OB Dubrovnik istaknula je važnost pravilnog uzimanja uzoraka s vrata maternice s ciljem što točnijeg detektiranja promjena. Ginekolog je uz najnovije dosege u liječenju ovog sijela raka izložio i prikaz slučaja pacijentice.

Kao zajednički zaključak u prevenciji raka vrata maternice najvažniju ulogu imaju cijepljenje protiv HPV virusa prije ulaska u aktivni spolni život u populaciji učenika i studenata, redoviti godišnji odlazak na ginekološke preglede uz uzimanje uzorka za citološku i molekularnu dijagnostiku visokorizičnih tipova HPV prema trenutnim ginekološkim smjernicama.

 

Služba za promicanje zdravlja

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije