Želite li saznati koliko je rizično vaše korištenje droge?

Samoprocjenu rizika povezanih s konzumiranjem droga možete sami napraviti ispunjavanjem upitnika pod nazivom DUDIT.