Onečišćenje mora u uvali Pile

Po saznanju o mogućem onečišćenju mora u uvali Pile, radnici Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je 28. lipnja 2018. g. uzorkovali su more na spomenutoj lokaciji. Laboratorijskom analizom dokazano jei fekalno onečišćenja. S obzirom da se radi o moru nezadovoljavajuće kvalitete, onečišćenom iz nepoznatog izvora, o ovome nalazu odmah su obaviještene nadležne inspekcijske službe (sanitarna inspekcija, vodopravna inspekcija i inspekcija zaštite okoliša).

Preporuka Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je da se do prestanka onečišćenja, spomenuta lokacija ne koristi za boravak u moru, kupanje i rekreaciju.