Prestanak onečišćenja mora u Uvali Pile

Nakon onečišćenja mora u Uvali Pile koje je utvrđeno analizom uzoraka mora 28.06.2018.  Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je dodatne uzorke mora za kupanje  10. i 11.07. 2018. Rezultati ispitivanja udovoljavali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), te se smatra da je došlo do prestanka onečišćenja mora u Uvali Pile.