Prestanak onečišćenja mora na plaži Hotela Plat

Nakon kratkotrajnog onečišćenja mora na plaži Hotela Plat koje je utvrđeno tijekom pestog ispitivanja mora 09.07.2018. prema županijskom Programu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je dodatne uzorke mora za kupanje 10. i 11. 07. 2018. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja.

Obzirom na zahtjeve Uredbe Čl.24. (3), more na plaži Hotela Plat ponovo će se uzorkovati u roku od sedam dana, radi provjere prestanka kratkotrajnog onečišćenja.