Prestanak onečišćenje mora na plaži Hotela Rixos Libertas

Nakon kratkotrajnog onečišćenja mora na plaži Hotela Rixos Libertas koje je utvrđeno tijekom petog ispitivanja mora 09.07.2018. prema županijskom Programu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je dodatne uzorke mora za kupanje od 10. do 19. 07. 2018. Rezultati ispitivanja od 16. do 19. 07. udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja.