Dodatna uzorkovanja mora na plaži uz autokamp Monika u Moluntu

po dojavi o iznenadnom onečišćenju mora  na plaži uz autokamp Monika u Moluntu 14.08.2018. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije odmah je uzorkovao more za kupanje na plaži uz autokamp Monika u Moluntu. Rezultati analize mora nisu udovoljavali uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

Uzorkovanje je nastavljeno 15.08. i 17.08. 2018.godine. Rezultati ispitivanja mogu se pratiti na http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca_detalji10