More na plaži Hotela Libertas Rixos dobre kakvoće

Analiza uzorka mora za kupanje uzorkovano 07.09.2018. godine u 12:35 sati, nakon otklanjanja kvara na crpnoj stanici javne odvodnje Libertas udovoljava uvjetima Uredbe kakvoće mora za kupanje NN73/08. Detaljni podaci dostupni su na http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca