Ispitivanje kakvoće mora na plažama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije provodi ispitivanje kakvoće mora za kupanje na 118 plaža prema Programu ispitivanja kakvoće mora za kupanje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2019. godinu. Na početku svake sezone kupanja Županijska skupština donosi novi Program ispitivanja. Ispitivanja se provode u 14 dnevnim intervalima od sredine svibnja do početka listopada, kako propisuje Uredba o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), u kojoj su navedeni parametri i metode ispitivanja kao i dozvoljene granične vrijednosti. Parametri koji se ispituju su Escherichia coli i intestinalni enterokok - bakterije koje ukazuju na fekalno onečišćenje. Nakon svakog ispitivanja uzorci se ocjenjuju pojedinačnom ocjenom kao more izvrsne, dobre ili zadovoljavajuće  kakvoće a ukoliko prelaze granične vrijednosti  kao more nezadovoljavajuće kakvoće.

Prisutnost većeg broja ovih bakterija upućuje na potencijalni rizik od zaraznih bolesti. Mikrobiološko zagađenje na nekoj točki ispitivanja može jako varirati, što ovisi o načinu ispuštanja otpadnih voda te o meteorološkim i hidrografskim uvjetima.  

Prilikom uzorkovanja mjeri se salinitet i bilježe meteorološki podaci i vizualni pregled mora koji nisu dio ocjene kakvoće mora.

Početkom sezone kupanja u 2019. godini učestale su prijave kupača o onečišćenju mora, koje izgleda zamućeno, a po površini plutaju pjena i smeđe mrvice. Na temelju prijava izvršeno je uzorkovanje mora, a svi uzorci ocjenjeni su izvrsnom ocjenom jer nije utvrđena prisutnost pokazatelja fekalnog onečišćenja.

Pojava pjene, zamućenosti i smeđih niti pa čak i neugodan miris koji nastaje zbog razgradnje organske tvari karakteristična je pri intenzivnom razvoju fitoplanktona eutrofikacijom poznat kao cvjetanje mora i u ovom slučaju nije opasna po zdravlje.

Svi rezultati ispitivanja mora te važne obavijesti i preporuke koje Zavod daje mogu se pratiti na web stranicama Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije https://www.zzjzdnz.hr/ i http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca