Drugo ispitivanje kakvoće mora na plažama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2020. godini

 Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je drugo redovno ispitivanje mora na 120 plaža u periodu od 01. do 12. lipnja 2020. godine.

More na 119 plaža odgovaralo je uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08). Tijekom drugogg ispitivanja 01.06.2020., utvrđeno je kratkotrajno onečišćenje na plaži Prižba na Korčuli.  Uzorkovani su dodatni uzorci mora za kupanje 03. i 04.06., te kontrolni uzorak 11.06.2020. godine. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe, što upućuje na prestanak iznenadnog onečišćenja.

Na ostalih 119 plaža, more na 118 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće, a more na plaži Hotela Dubrovnik Palace ocijenjeno je dobrom ocijenom.

 

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresi http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.