Prestanak iznenadnog onečišćenja na plaži Donje Čelo na Koločepu

Po dojavi o iznenadnom onečišćenju mora,  Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je 27.08.2019. godine more za kupanje na plaži Donje Čelo na Koločepu. Rezultati analize mora nisu udovoljavali uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

Uzorkovanje je nastavljeno 28., 29.08. i 04.09.2019.godine. Rezultati ispitivanja udovoljavaju Uredbi, što upućuje na prestanak iznenadnog onečišćenja na plaži Donje Čelo na Koločepu. 

Svi rezultati ispitivanja dostupni su na Kakvoća mora