Odgoda provedbe Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka

Zbog pandemije COVID-19 bolesti, do daljnjega se neće pozivati osobe u Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke. Otkazuju se termini za mamografiju za sve žene koje su dobile poziv s terminima. Novi termini bit će mogući nakon završetka pandemije.

Zbog pandemije COVID-19 bolesti, do daljnjega se neće pozivati osobe u Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, niti će se slati kuverte s testnim kartonima. Po završetku pandemije, program će se nastaviti.