Preporuke za kupanje u moru

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije 18.05.2020. godine započinje ispitivanje kakvoće mora za kupanje na 120 plaža prema Programu ispitivanja kakvoće mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ispitivanja će se provoditi prema Uredbi o kakvoći mora (NN 73/08) u 14-dnevnim intervalima, prema okvirnom planu Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

U svrhu pravovremenog informiranja javnosti o kakvoći mora za kupanje, kao i o eventualnim prekoračenjima dopuštenih graničnih vrijednosti za pojedine mikrobiološke parametre, odnosno o onečišćenjima, svi rezultati ispitivanja objavljivati će se na adresi https://www.zzjzdnz.hr/hr/usluge/vode-i-more/31

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke za provedbu mjera koje se primjenjuju za kupanje u moru i kopnenim površinskim vodama tijekom epidemije COVID-19 radi zaštite osoblja i posjetitelja. Preporuke su dostupne na poveznici https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Plaze_i_slatkovodna_kupalista_14_05.pdf