Preporuke za kupanje u moru tijekom epidemije COVID-19

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je drugo redovno ispitivanje mora na 120 plaža u periodu od 01. do 12. lipnja 2020. godine.

More na 119 plaža odgovaralo je uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08). Tijekom drugog ispitivanja 01.06.2020., utvrđeno je kratkotrajno onečišćenje na plaži Prižba na Korčuli.  Uzorkovani su dodatni uzorci mora za kupanje 03. i 04.06., te kontrolni uzorak 11.06.2020. godine. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe, što upućuje na prestanak iznenadnog onečišćenja.

Na ostalih 119 plaža, more na 118 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće, a more na plaži Hotela Dubrovnik Palace ocijenjeno je dobrom ocijenom.

U svrhu pravovremenog informiranja javnosti o kakvoći mora za kupanje, kao i o eventualnim prekoračenjima dopuštenih graničnih vrijednosti za pojedine mikrobiološke parametre, odnosno o onečišćenjima, svi rezultati ispitivanja objavljivati će se na adresi https://www.zzjzdnz.hr/hr/usluge/vode-i-more/31

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke za provedbu mjera koje se primjenjuju za kupanje u moru i kopnenim površinskim vodama tijekom epidemije COVID-19 radi zaštite osoblja i posjetitelja. Preporuke su dostupne na poveznici https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Plaze_i_slatkovodna_kupalista_14_05.pdf