Prestanak kratkotrajnog onečišćenja mora na plažama Šulić, Danče, Hotel Bellevue i Hotel Libertas Rixos

nakon utvrđenog kratkotrajnog onečišćenja mora na plažama Šulić, Danče, Hotel Bellevue i Hotel Libertas Rixos uzorkovanog 18.08.2020. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je dodatne uzorke mora za kupanje 19. i 20. 08. 2020.godine. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja. Uzorkovanje mora ponoviti će se u roku od sedam dana, radi provjere prestanka kratkotrajnog onečišćenja.