Prestanak onečišćenja mora na plaži Hotela Vis 2

nakon prijave o onečišćenju 19.08.2020. godine i utvrđenog onečišćenja mora na plaži Hotela Vis 2, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je dodatne uzorke mora za kupanje 20. i 21. 08. 2020.godine. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja. Uzorkovanje mora ponoviti će se u roku od sedam dana, radi provjere prestanka kratkotrajnog onečišćenja.