Prestanak onečišćenja mora na plaži u Uvali Lapad

nakon utvrđenog onečišćenja mora u kontrolnom uzorku 19.08.2020. godine  na plaži u Uvali Lapad, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je dodatne uzorke mora za kupanje 20. i 21. 08. 2020.godine. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), što upućuje na prestanak onečišćenja.