Analiza uzorka mora za kupanje s plaže Hotela Adriatic

Nakon dojave kupača o onečišćenju mora zbog pojave pjene i sluzi na plaži Hotela Adriatic 16.09.2020. godine Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je more za kupanje. Analizirani su mikrobiološki pokazatelji Escherichia coli i intestinalni enterokok. Prema prvim rezultatima ispitivanja nema fekalnog onečišćenja.

Uzorak mora analiziran je i na Institutu za more i priobalje, a njihovo izvješće prenosimo u cijelosti:

Mikroskopskom analizom uzorka mora sakupljenog 16. 9. 2020. kod hotela Adriatic, Dubrovnik, utvrđeno je sljedeće:

U uzorku su prisutne stanice morskog fitoplaktona, uglavnom iz skupine dinoflagelata i fitoflagelata (stanice veličine <20 mikrometra).

Udio fitoplanktonskih stanica iz skupine dijatomeja je neznatan, a potječu od pridnenih vrsta (pričvršćenih za morsko dno) koje su dospjele u stupac mora.

Zaključak: Utvrđena je lokaliziran razvoj fitoplanktonskih stanica (broj stanica 104 stanica L-1) uz obalu, popraćen stvaranjem sluzi i pjene uslijed proliferacije fitoplanktonskih stanica, što ukazuje na završnu fazu cvatnje.

Analizirao: prof. dr. sc. Nenad Jasprica

Laboratorij za ekologiju planktona i populacijsku genetiku

Institut za more i priobalje

Dubrovnik, 17.9.2020.