Krvlju prenosive infekcije - upitnik

Hepatitis B, hepatitis C i HIV-infekcija su zarazne krvlju prenosive kronične infekcije, koje ponekad godinama ne pokazuju simptome.

Nepravodobno otkriveni hepatitisi i kašnjenje u njihovom liječenju povećavaju rizik od razvoja ciroze jetre i hepatocelularnog karcinoma pa je Svjetska zdravstvena organizacija pokrenula inicijativu „Eliminacija virusnih hepatitisa do 2030.“.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačke-neretvanske županije s Udrugom liječenih i oboljelih od hepatitisa „Hepatos“ Dubrovnik pripremila je upitnik s ciljem utvrđivanja znanja, stavova i ponašanja javnosti, s posebnim fokusom na mlade ljude, vezano uz krvlju prenosive infekcije (hepatitis B i C te HIV-infekciju).

Na sljedećem linku možete pristupiti upitniku koji je anoniman, a temeljem dobivenih odgovora stvorit će se mogućnosti za planiranje dodatnih javnozdravstvenih aktivnosti u prevenciji krvlju prenosivih infekcija.