Zavod ima dvije doktorice znanosti: Ankica Džono Boban prva liječnica u nazivu doktorice znanosti

Dana, 27. lipnja 2022. godine na Sveučilištu u Dubrovniku prim. mr. Ankica Džono Boban, dr. med. spec. javnog zdravstva obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom "Uzroci smrti u Dubrovniku (1825. - 1918.)" i stekla naziv doktora znanosti.

Prim. dr. sc. Ankica Džono Boban, prva je liječnica u Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije koja je stekla ovaj naziv.

Prethodno ove godine, dana 1.3.2022. godine diplomirana inženjerka kemije Ivana Ljevaković-Musladin obranila je doktorski rad pod naslovom "Utvrđivanje enterotoksogenoga potencijala sojeva bakterije Staphylococcus aureus iz svježega sira" pri Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, čime je stekla pravo na promaknuće u akademski stupanj doktorica znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, znanstveno polje veterinarska medicina.

Čestitamo od srca objema kolegicama!