Služba za zdravstvenu ekologiju ZZJZDNŽ ovlaštena za službene kontrole hrane

Na temelju članka 81. stavka 1. i 2. Zakona o hrani ("Narodne novine" 46/07 84/08 i 55/11) članka 8. Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje ("Narodne novine" 86/10 i 7/11) i članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" 47/09) Služba za zdravstvenu ekologiju (SZE) ZZJZDNŽ dobila je ovlaštenje kao službeni laboratorij za obavljanje analiza hrane u svrhu službene kontrole od Ministarstva poljoprivrede. Prema Rješenju SZE je službeni laboratorij za obavljanje analiza hrane, vode za piće, prirodne mineralne vode i prirodne izvorske vode na temelju prijavljenih akreditiranih metoda i metoda za koje je laboratorij uspješno sudjelovao u međulaboratorijskim usporedbama.