Ispitivanje kakvoće mora za kupanje

Republika Hrvatska jedna je od prvih zemalja Sredozemlja, i država potpisnica Barcelonske konvencije, koja provodi sustavno i kontinuirano praćenja kakvoće mora za kupanje. U pojedinim županijama ispitivanja su započela 1986. godine, a sustavno i kontinuirano ispitivanje, u okviru nacionalnog Programa praćenja, uzduž cijele jadranske obale prati se od 1989. godine.

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je prvo redovno ispitivanje mora na 121 plaži u periodu od 20. do 28. svibnja 2024. godine. Uzorci mora na  svim plažama odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

More je na 113 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na četiri plaže dobrom ocjenom. More je na 4 plaže ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom (Žrnovska banja na Korčuli, Trstenica u Orebiću, Autokamp Monika u Moluntu i Tehnička radiona u Pločama).

 Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama https://vrtlac.izor.hr/kakvoca/   ili http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.