Novi val Europskog web istraživanja o obrascima uporabe droga krenuo je 23. svibnja ove godine.

 

Koristite droge? Igrate videoigre? Kockate? Koliko? Kako?

Ovo su neka od pitanja postavljenih u najnovijem europskom web istraživanju kojeg je pokrenula Agencija EU za droge (EMCDDA). Cilj istraživanja je poboljšati razumijevanje obrazaca uporabe droga u Europi i pomoći u oblikovanju budućih politika i intervencija vezanih uz droge na području Europske unije. Također, cilj je upoznati i obrasce igranja videoigara i kockanja.

Ciljana skupina istraživanja osobe su u dobi 18 + koje su koristile psihoaktivne tvari, igrale videoigre ili kockale. Vaše sudjelovanje je važno i potpuno anonimno. Ispunjavanje upitnika traje od 10 do 45 minuta, ovisno o broju modula koje odlučite popuniti.

Ispunite upitnik i budite dio onih koji će utjecati na kreiranje politika i intervencija u području.

Pristupite upitniku na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Croatia

Više informacija o istraživanju: https://ow.ly/i1wI50RPhp5

Vaše sudjelovanje čini razliku!