Vektor

Vektor u epidemiologiji označava organizam koji ne uzrokuje bolest već samo prenosi uzročnika bolesti s jednog domaćina na drugoga.
Razlikujemo mehaničke vektore i biološke vektore. Mehanički vektori samo prenose uzročnika bolest, dok se u biološkim vektorima uzročnici razmnožavaju i/ili sazrijevaju.
Najčešći vektori u prirodi su člankonošci:
• muhe - mehanički prenosioci bakterija
• komarci - komarci roda Anopheles prenose malariju, a tigrasti komarci različite bolesti
• krpelji – prenose krpeljni meningoencefalitis, boreliozu (Lajmsku bolest) i dr.