Eutrofikacija

Riječ eutrofikacija dolazi od grčke riječi Eutrophos = dobro uhranjen, prema eu = dobro i trophe = hrana. Pod tim se pojmom podrazumijeva povećanje primarne proizvodnje organske tvari u odnosu na tipičnu razinu za šire područje uslijed stalnog vanjskog unosa hranjivih soli (prvenstveno dušika i fosfora). Do eutrofikacije može doći prirodnim putem ili djelovanjem čovjeka zbog neodgovarajućeg ispusta hranjivih tvari otpadnim vodama, ispiranja poljoprivrednih površina uz masovno korištenje umjetnih gnojiva, deforestacije slivnih područja i dr. Dok je prirodna eutrofikacija pozitivna za ekosustav, jer dovodi do povećanja bioloških resursa, a negativne su pojave rijetke, antropogeni utjecaj može narušiti ekološku ravnotežu uz vrlo štetne posljedice.