Kontaminacija i dekontaminacija

Kontaminacija označava prisutnost mikroorganizama ili drugih štetnih tvari na površini, u tekućini ili na materijalima.

Dekontaminacija je postupak koji uklanja ili uništava kontaminaciju i tako spriječava da mikroorganizam ili drugi kontaminanti dođu do osjetljiva mjesta u dovoljnoj količini da započnu infekciju ili neki drugi štetni događaj.