Enterococcus spp. (Streptococcus grupe D)

Enterokoki su bakterije fekalnog porijekla (E. faecalis, E. faecium). Njihova prisutnost u hrani je indikator fekalnog zagađenja; dakle, nehigijenskih uvjeta pripreme i distribucije hrane. Enterokoki se najčešće izoliraju iz hrane iz mora.Izolirani mikrobiološkim brisevima sa površina, ruku osoblja i pribora također ukazuju ne fekalno zagađenje i nedovoljno čišćenje, pranje i dezinfekciju.