Kvasci

Kvasci su jednostanične gljive. Neke se vrste koriste u proizvodnji vina i alkoholnih pića (kvasci), te kruha (pekarski kvasac). Međutim, isto su tako i uzročnici kvarenja hrane. Prisutnost kvasaca u hrani se stoga smatra indikatorom kvarenja i starosti proizvoda.