Prevalencija

Prevalencija je broj svih slučajeva pojedinih bolesti kod određenog stanovništva u određenom periodu. Najčešće se izražava postotkom ili stopom (npr. 53 oboljela na 100.000 stanovnika). Ako kažemo da u Republici Hrvatskoj prevalencija dijabetesa iznosi 6,1% u dobi 18-65 godina, to znači da od svih osoba te dobi u Hrvatskoj njih 6,1% (ili 6 na 100 ili gotovo svaka sedamnaesta osoba) ima dijabetes.