Kliconoša

Zdrava osoba (nema simptoma bolesti) koja u sebi nosi neke uzročnike zaraznih bolesti i može ih širiti na druge. Primjerice, ako je kuhar kliconoša salmonele, on može u direktom kontaktu s hranom prenijeti salmonele te ugroziti zdravlje onih koji će tu hranu konzumirati.