Odjel za socijalnu medicinu

Dr. Ante Šercera 4A
p.p.58
20 001 Dubrovnik


tel: 020 341 - 007 (voditeljica odjela)
tel: 020 341 - 006 (administracija)
fax: 020 341 - 099
e-mail: socijalna.medicina@zzjzdnz.hr

 

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak  07 - 15 h (pauza 10:00 - 10:30)
rad sa strankama  08 - 14 h

 

 

Djelatnici:

mr. Marija Mašanović, dr. med., specijalist javnog zdravstva - voditeljica Odjela za socijalnu medicinu
e-mail: marija.masanovic@zzjzdnz.hr

Marija Luetić, viši sanitarni inženjer (na roditeljskom dopustu)

Kristina Blažević, bacc. med. tech.

Nikola Gašpardi, bacc. fizioterapije (zamjena)

Anamaria Mrvalj, laboratorijski tehničar, na poslovima administracije Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke i debelog crijeva za DNŽ


e-mail: socijalna.medicina@zzjzdnz.hr