Ispitivanje kvalitete hrane

Mikrobiološko ispitivanje hrane

Mikrobiološko ispitivanje hrane provodi Odjel za hranu. U radu se primjenjuju slijedeći zakonski propisi:

• Zakon o hrani (NN 81/13)

• Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13)

• Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13)

• Uredba (EZ) 178/2002 Europskog parlamenta o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani

• Uredba Komisije (EZ) 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu

• Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07; 43/09)

• (Vodič za mikrobiološke kriterije za hranu); Ministarstvo poljoprivrede.

 

Hrana se ispituje na prisustvo sljedećih mikroorganizama:

 

Salmonella vrste  

HRN EN ISO 6579 Metoda za otkrivanje Salmonella spp. *

Listeria monocytogenes 

HRN EN ISO 11290-1 Metoda dokazivanja L. monocytogenes *

HRN EN ISO 11290-2 Metoda brojenja L. monocytogenes *

Enterobacteriaceae  

HRN ISO 21528-2 Metoda za detekciju i brojenje Enterobacteriaceae *

Escherichia coli 

HRN ISO 16649-2 Metoda brojenja beta-glukuronidaza pozitivnih E. coli *

Staphylococcus aureus    

HRN EN ISO 6888-1 Postupak brojenja koagulaza pozitivnih stafilokoka *

sulfitoreducirajuće klostridije

HRN ISO 15213 Metoda dokazivanja sulfitreducirajućih klostridija

kvasci i plijesni

HRN ISO 7954 Metoda brojenja kvasaca i plijesni pri 25 °C

aerobne mezofilne bakterije 

HRN EN ISO 4833 Metoda brojenja mikroorganizama pri 30 °C *

 (* metode iz područja akreditacije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007)

 

Kemijsko ispitivanje hrane

Odjel za hranu obavlja i kemijsko ispitivanje namirnica u svrhu kontrole kvalitete proizvoda.
U sklopu ovog ispitivanja provodi se osnovna kemijska analiza:

  • određivanje vlage
  • određivanje suhe tvari
  • određivanje pepela
  •  određivanje stupnja kiselosti
  • određivanje bjelančevina
  • određivanje masti
  • određivanje ugljikohidrata 
  • određivanje energetske (kalorijske) vrijednosti