Ispitivanje vode u bazenima za kupanje

Uzorci bazenske vode ispituju se temeljem Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o uvjetima zdravstvene ispravnosti bazenskih voda (Narodne novine br. 107/12).

Ispituju se sljedeći pokazatelji:

1. Mikrobiološki:

 • Pseudomonas aeruginosa
 • Escherichia coli
 • Legionella pneumophila
 • Staphylococcus aureus
 • Uk. br. aerobnih bakterija pri 37°C/48 h

2. Fizikalno-kemijski:

 • Boja
 • Mutnoća
 • pH vrijednost
 • Električna vodljivost
 • Oksidativnost
 • Slobodni klor
 • Trihalometani (ukupni)

Slika 1. Uzorkovanje vode iz bazena za kupanje