Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće provodi se temeljem Zakona o hrani (NN 46/07) i Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08).

 

Zahtjev sukladnosti mora biti ispunjen:

 • na mjestu potrošnje vode za piće
 • u objektima za poslovanje s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima opće uporabe na mjestu gdje se voda koristi u proizvodnji i prometu
 • na slavini cisterne ako se koristi kao voda za piće

 

U analizi vode obavljamo:  

1.     senzorska ispitivanja

 • Miris
 • Okus 

2.    fizikalno-kemijska ispitivanja

 • Boja
 • Mutnoća
 • Temperatura
 • pH
 • Elektrovodljivost
 • Utrošak KMnO4 (oksidativnost)
 • Ukupne suspenzije
 • Ukupna tvrdoća
 • Vodikov sulfid (sumporovodik
 • Slobodni rezidualni klor
 • Amonijak
 • Fosfati
 • Kalcij
 • Kloridi
 • Magnezij
 • Nitrati
 • Nitriti
 • Sulfati
 • Mineralna ulja
 • Cijanidi
 • Anionski detergenti
 • Neionski detergenti
 • Silikati

3.     mikrobiološka ispitivanja

 • Ukupni koliformi
 • Escherichia coli
 • Enterokoki
 • Broj kolonija na 37°C
 • Broja kolinija na 22°C
 • Clostridium perfringens (uključujući spore)
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Salmonella spp.

Slika 1. Uzorkovanje vode za piće s izvora Ombla