Međunarodni dan borbe protiv ambrozije 20.06.2020.

Generalna skupština Međunarodnog udruženja za ambroziju (International Ragweed Society)  proglasila je 2011. godine da će prva subota u ljetu biti Međunarodni dan borbe protiv ambrozije kako bi se povećalo razumijevanje i svijest o problemu koji ovaj invazivni korov uzrokuje u cijelom svijetu. Ove godine je odlučeno da je Međunarodni dan borbe protiv ambrozije 20. lipnja. Navedeni datum je izabran, jer rani vegetacijski stadij ambrozije, daje dovoljno vremena za akcije uništavanja ove agresivne biljke.

Na području Republike Hrvatske najčešća je vrsta Ambrosia artemisiifolia L., poznata i kao limundžik, koja je unesena u Europu sredinom 20 st. iz Sjeverne Amerike u različitom sjemenskom materijalu. Cvjeta u kolovozu i rujnu, a oprašuje se vjetrom. Biljke koje se oprašuju vjetrom, proizvode i najviše peludi. Problem s ambrozijom je upravo njezina pelud koja je najjači prirodni alergen našeg podneblja. Zbog njenog utjecaja na ljudsko zdravlje, ali i na gospodarstvo ide se u smjeru njenog uništavanja kako u Hrvatskoj tako i na tlu cijele Europe.

Na području Dubrovačko-neretvanske županije se prati koncentracija peludi u zraku,  a u sklopu toga i ambrozije na dvije postaje u Dubrovniku i Metkoviću. Na obje lokacije se bilježi pelud ambrozije u kolovozu i rujnu u izrazito niskoj koncentraciji, ali na sreću, to nisu koncentracije kao u Panonskoj Hrvatskoj, koja pripada jednom od najvećih zaraženih područja ambrozijom u Europi Karpatskom bazenu/Panonskoj nizini.

Slika 1. Pelud ambrozije u zraku Republike Hrvatske (Hrga i suradnici, 2019.)

Iako se za područje Dubrovačko-neretvanske županije bilježe niske koncentracije peludi ambrozije, građani naše županije se ne smiju opustiti, već i dalje održavati ovaj pozitivni trend, na način da se ambrozija odmah po otkrivanju, uništava.

Republika Hrvatska je donijela niz propisa o praćenju alergena u zraku, te kontrolu širenja ambrozije, a od važnijih su:

  • Zakon o biljnom zdravstvu („Narodne novine“, br. 127/19);
  • Pravilnik o dobrim okolišnim uvjetima („Narodne novine“, br. 65/13);
  • Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu, mjera ZD-07. Jačanje sustava praćenja alergenih vrsta ZD-07-02. Uspostava zakonodavno obveznog praćenja peludi alergenih vrsta unutar mreže zavoda za javno zdravstvo, razvoj alata za procjenu vremensko-prostornog širenja i pojavnosti novih vrsta i utjecaja alergene peludi na indikatore kvalitete vanjskog zraka i indikatore unutar zdravstvenog sustava („Narodne novine“, br. 46/2020).

 

Reference:

  1. http://internationalragweedsociety.org/
  2. Hrga I, Stjepanović B, Večenaj A, Špehar M, Ivanec I, Furlan N, Bokan Vucelić I, Vucić A, Peroš- Pucar D, Matijić Cvjetović M, Fičko I, Vuletin N, Mamić M, Puljak T, Cerovac Ž, Šušić Z, Eberhard M, Mulanović Smolčić M, Kauzlarić V, Ježić A, Ivančić L, Bakić Begić H, Mitić B, Cvitković A, Nadih M. Peludna sezona ambrozije u Hrvatskoj tijekom 2018. godine. 11. hrvatski znanstveno-stručni skup "Zaštita zraka 2019", 2019. 86-89.

mr.sc. Marijana Matijić Cvjetović, dipl.ing.bio.