Incidencija i mortalitet od raka debelog crijeva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Rak debelog crijeva je uz rak dojke, pluća i prostate najučestalije sijelo raka među zloćudnim bolestima.

Godišnje u svijetu od raka debelog crijeva oboli preko 1.500.000 ljudi, dok skoro više od polovice tog broja umire. Prema procjenama interaktivne baze podatka o incidenciji i mortalitetu od raka, Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) GLOBOCAN za 2020. godinu u svijetu je dijagnosticirano skoro dva milijuna novih slučajeva raka debelog crijeva u oba spola, a preko 930.000 ljudi je umrlo od ove bolesti. To je treće najčešće sijelo raka kod muškaraca odn. drugo sijelo raka kod žena (slika 1), ali i drugi uzrok smrti među oboljelima od raka u svijetu.

 

Slika 1. Procjena broja novih slučajeva raka za oba spola - IARC GLOBOCAN za 2020. godinu

 

Prema podacima Registra za rak HZJZ-a za 2019. godinu u Hrvatskoj su od ovog raka obolila 2122 muškarca (2162 oboljelih u 2018.) i 1535 žena (1508 oboljele u 2018.), dok je prema Izvješću o umrlim osobama u Hrvatskoj u 2019. godini od ove bolesti umrlo 1258 muškaraca i 838 žena (prosječno godišnje oboli oko 2800 osoba, dok 1800 umre).

Prema spolu ovaj oblik raka nalazi se na trećem mjestu prema učestalosti kod muškaraca, iza raka prostate i raka pluća, dok je kod žena na drugom mjestu, odmah iza raka dojke kao i u svijetu.

U Hrvatskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji u razdoblju 2002. - 2019. godine zabilježen je porast incidencije i mortaliteta.

Standardizirane stope incidencije za muški spol u DNŽ imaju uzlazni trend, od 60,6 oboljelih na 100.000 stanovnika u 2002. godini do 83,3/100.000 stan. u 2019. Stope prate uzlazni trend u Hrvatskoj.

Iako su u promatranom razdoblju stope mortaliteta od raka debleog crijeva za muškarce nešto niže od prosječnih hrvatskih stopa, i jedne i druge bilježe porast. Za DNŽ kreću se od 27,8 umrlih od raka debelog crijeva na 100.000 stanovnika u 2002. do 44,5/100.000 u 2019. godini (slika 2).

Legenda: HR - Hrvatska i DNŽ - Dubrovačko-neretvanska županija

Slika 2. Standardizirane stope incidencije i mortaliteta od raka debelog crijeva za muškarce ukupno za sve dobi u razdoblju 2002. - 2019. za HR i DNŽ

 

Kod žena u DNŽ stopa novoboljelih od raka debelog crijeva je u razdoblju 2002. - 2019. godine bila veća od prosječnih hrvatskih stopa i kretala se od 38,2 novooboljele od raka debelog crijeva na 100.000 stanovnika 2002. godine do 50,0100.000 u 2019. godini. Stope incidencije u Hrvatskoj su iznosile od 33,9 u 2002. do 43,6 na 100.000 stanovnika u 2019. godini. Stope imaju uzlazni trend i u DNŽ i u RH.

Stope mortaliteta od raka debelog crijeva za žene imaju uzlazni trend u DNŽ i RH. Stope u DNŽ su nešto niže od hrvatskih i kreću se od 13,2 umrle žene od ovog sijela raka na 100.000 stanovnika u 2002. godini do 22,9 na 100.000 stanovnika u 2019. godini (slika 3).

 

Legenda: HR - Hrvatska i DNŽ - Dubrovačko-neretvanska županija

Slika 3. Standardizirane stope incidencije i mortaliteta od raka debelog crijeva za žene ukupno za sve dobi u razdoblju 2002. - 2019. za HR i DNŽ

 

U našoj županiji godišnje oboli u prosjeku 80-100 osoba, a umire ih 40-50. U razdoblju 2002. - 2019. godine, prema dobnim skupinama, udio novooboljelih muškaraca je najveći u dobi 50 - 74 godine i iznosi 62,3%, dok u dobi 75 i više godina iznosi 33,3%, a u dobi do 49 godina 4,4%. Udio novooboljelih žena u DNŽ u istom razdoblju, kao i kod muškog spola, najveći je u dobi 50 -74 godine (55,5%), zatim u dobi 75 godina i više (38,5%) te u dobi do 49 godina (6,0%). U odnosu na muški spol u DNŽ veći su udjeli oboljelih u mlađoj i starijoj dobi žena.

Prosječno svaka šesta osoba preminula od raka u našoj županiji u 2020. godini umrla je od kolorektalnog raka.

Broj umrlih raste s dobi osoba. U promatranom razdoblju (koje uključuje i 2020. godinu) u DNŽ ukupno je umrlo 933 osoba od raka debelog crijeva. Prema dobnim skupinama, do 49. godine života umrlo je 20 osoba. U dobi 50-74 godine umrle su 404 osobe, a preko 75 godina zabilježeno je 509 umrlih od ovog sijela raka (tablica 1 i 2). U dobi 75 i više godina udio umrlih muškaraca iznosi 56,5%, u dobi 50-74 godine je nešto manji i iznosi 42,0% dok je u dobi do 49 godina zablježeno 1,4% umrlih od ovog sijela raka.

 

Tablica 1. Broj novooboljelih i umrlih muškaraca od raka debelog crijeva u DNŽ, 2002. - 2020. 

 

*Podaci Registra za rak za 2020. za incidenciju još nisu objavljeni 

 

 

U razdoblju 2002 - 2020 ukupno je od ove bolesti umrlo 385 žena. U dobi do 49 godina ukupno je zabilježeno 2,9% umrlih, u dobi 50-74 godine 36,6% te u najstarijoj dobi, 75 godina i više zabilježeno je 60,5% žena umrlih od raka debelog crijeva.

U razdoblju  2018. - 2020. zabilježena su četiri slučaja raka debelog crijeva među umrlim ženama mlađim od 49 godina, koje nisu stigle doživjeti svoj puni produktivni i životni potencijal.

 

Tablica 1. Broj novooboljelih i umrlih žena od raka debelog crijeva u DNŽ, 2002. - 2020. 

*Podaci Registra za rak za 2020. za incidenciju još nisu objavljeni 

 

 

Rak nema rane simptome bolesti. Predzloćudni oblici raka u vidu displastičnih polipa dulje vrijeme sporo rastu, koje ponekad traje 5 - 10 godina. Upravo je to vrijeme u kojem treba preventivno djelovati i ukloniti promjene prije nego se zloćudno promijene.

Rastuće stope incidencije i mortaliteta u ovom prikazu govore u prilog važnosti odazivanja na poziv Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva za testiranje stolice na oku nevidljivu krv u dobi 50 - 74 godine, kada je udio novooboljelih najveći. Na taj način se preventivno djeluje i na smanjenje udjela umrlih u dobi koja je obuhvaćena probirom u kojoj se nalazi i radnoaktivna populacija.

 

Izvor:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Registar za rak Republike Hrvatske

Republika Hrvatska - Državni zavod za statistiku

Obrada: 

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Služba za promicanje zdravlja, Odjel za socijalnu medicinu

 

Prim. mr. Marija Mašanović, dr. med., spec. javnog zdravstva

Koordinatorica Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva za Dubrovačko-neretvansku županiju