Incidencija i mortalitet od raka debelog crijeva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Rak debelog crijeva je uz rak dojke, pluća i prostate najučestalije sijelo raka među zloćudnim bolestima.

Prema procjenama interaktivne baze podatka o incidenciji i mortalitetu od raka, Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) GLOBOCAN za 2022. godinu u svijetu je dijagnosticirano 1.142.286 novih slučajeva raka debelog crijeva u oba spola, a oko 538.167 ljudi je umrlo od ove bolesti (slika 1).

 

Slika 1. Procjena broja novih slučajeva raka za oba spola  - IARC GLOBOCAN za 2022. godinu

 

U svijetu to je treće najčešće sijelo raka kod oba spola (iza raka pluća i raka prostate kod muškaraca; iza raka dojke i pluća kod žena) te treći uzrok smrti kod muškaraca oboljelih od raka (nakon raka pluća i jetre) odnosno četvrti uzrok smrti među ženama oboljelim od raka (nakon raka dojke, pluća i vrata maternice) (slika 2).

 

 

 

Slika 1. Dobno standardizirana stopa oboljelih i umrlih od raka prema sijelu i spolu - IARC GLOBOCAN za 2022. godinu

 

Prema podacima Registra za rak HZJZ-a za 2021. godinu u Hrvatskoj su od ovog raka obolila 2174 muškarca (2007 u 2020.) i 1532 žene (1389 u 2020.), dok je prema podacima Državnog zavoda za statistiku u Hrvatskoj u 2022. godini od ove bolesti umrlo 1196 muškaraca i 846 žene (prosječno godišnje oboli oko 3000 osoba, dok 1900 umre).

Prema spolu u Hrvatskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji ovo sijelo raka nalazi se na trećem mjestu prema učestalosti kod muškaraca, iza raka prostate i raka pluća, dok je kod žena na drugom mjestu, odmah iza raka dojke kao i u svijetu.

U Hrvatskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji u razdoblju 2002 - 2020. godine zabilježen je porast incidencije. Standardizirane stope incidencije za muški spol u DNŽ nešto su veće od Hrvatskih stopa i kreću se od 67,2 oboljelih na 100.000 stanovnika u 2002. godini do 77,7/100.000 stan. u 2022. Stope incidencija prate uzlazni trend i u Hrvatskoj. 

Iako su u promatranom razdoblju stope mortaliteta od raka debelog crijeva za muškarce nešto niže od prosječnih hrvatskih stopa, i jedne i druge bilježe porast do 2020. godine. Za DNŽ kreću se od 35,3 umrlih od raka debelog crijeva na 100.000 stanovnika u 2002. do 38,6/100.000 u 2020. godini (slika 3). 

 

Legenda: HR - Hrvatska i DNŽ - Dubrovačko-neretvanska županija

Slika 3. Standardizirane stope incidencije i mortaliteta od raka debelog crijeva za muškarce ukupno za sve dobi u razdoblju 2002. - 2022. za HR i DNŽ


Kod žena u DNŽ stopa novoboljelih od raka debelog crijeva je u razdoblju 2002. - 2020. godine bila veća od prosječnih hrvatskih stopa i kretala se od 39,7 novooboljele od raka debelog crijeva na 100.000 stanovnika 2002. godine do 32,6 na 100.000 u 2020. godini. Stope incidencije u Hrvatskoj su iznosile od 31,6 u 2002. do 38,8 na 100.000 stanovnika u 2020. godini. Stope imaju uzlazni trend i u DNŽ i u RH.

Stope mortaliteta od raka debelog crijeva za žene imaju uzlazni trend u DNŽ i RH. Stope u DNŽ su nešto niže od hrvatskih i kreću se od 13,2 umrle žene od ovog sijela raka na 100.000 stanovnika u 2002. godini do 14,3 na 100.000 stanovnika u 2020. godini (slika 4).   

 

 

Legenda: HR - Hrvatska i DNŽ - Dubrovačko-neretvanska županija

Slika 4. Standardizirane stope incidencije i mortaliteta od raka debelog crijeva za žene ukupno za sve dobi u razdoblju 2002. - 2022. za HR i DNŽ


U našoj županiji godišnje oboli u prosjeku 80-100 osoba, a umire ih 40-50. U razdoblju 2002. - 2021. godine, prema dobnim skupinama, udio novooboljelih muškaraca je najveći u dobi 50 - 74 godine i iznosi 61,8%, dok u dobi 75 i više godina iznosi 34,0%, a u dobi do 49 godina 4,2%. Udio novooboljelih žena u DNŽ u istom razdoblju, kao i kod muškog spola, najveći je u dobi 50 -74 godine (55,2%), zatim u dobi 75 godina i više (38,5%) te u dobi do 49 godina (6,3%). U odnosu na muški spol u DNŽ veći su udjeli oboljelih u mlađoj i starijoj dobi žena. 

Prosječno svaka sedma osoba preminula od raka u našoj županiji u 2022. godini umrla je od kolorektalnog raka.

Broj umrlih raste s dobi osoba. U razdoblju 2002. - 2022. godine u DNŽ ukupno je umrlo 1049 osoba od raka debelog crijeva. Prema dobnim skupinama, do 49. godine života umrle su 22 osobe. U dobi 50-74 godine umrlo je 455 osoba, a preko 75 godina zabilježeno je 572 umrlih od ovog sijela raka (tablica 1 i 2). U dobi 75 i više godina udio umrlih muškaraca iznosi 50,5%, u dobi 50-74 godine je nešto manji i iznosi 48,1% dok je u dobi do 49 godina zablježeno 1,4% umrlih od ovog sijela raka.


Tablica 1. Broj novooboljelih i umrlih muškaraca od raka deblog crijeva u DNŽ, 2002. - 2022.

 


U razdoblju 2002 – 2022. ukupno je od ove bolesti umrlo 419 žena. U dobi do 49 godina ukupno je zabilježeno 3,1% umrlih, u dobi 50-74 godine 36,3% te u najstarijoj dobi, 75 godina i više zabilježeno je 60,6% žena umrlih od raka debelog crijeva. U razdoblju 2018. - 2021. zabilježeno je šest slučajeva raka debelog crijeva među umrlim ženama mlađim od 49 godina, koje nisu stigle doživjeti svoj puni produktivni i životni potencijal. 

 

Tablica 2. Broj novooboljelih i umrlih žena od raka deblog crijeva u DNŽ, 2002. - 2022.

 

 

Rak nema rane simptome bolesti. Predzloćudni oblici raka u vidu displastičnih polipa dulje vrijeme sporo rastu, koje ponekad traje 5 - 10 godina. Upravo je to vrijeme u kojem treba preventivno djelovati i ukloniti promjene prije nego se zloćudno promijene.

Ovaj prikaz o incidenciji i mortalitetu upravo govori o važnosti odazivanja na poziv Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva za testiranje stolice na oku nevidljivu krv u dobi 50 - 74 godine, kada je udio novooboljelih najveći. Na taj način se preventivno djeluje i na smanjenje udjela umrlih u dobi koja je obuhvaćena probirom u kojoj se nalazi i radnoaktivna populacija. 

 

Izvor:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Registar za rak Republike Hrvatske

Republika Hrvatska - Državni zavod za statistiku

Obrada: 

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Služba za promicanje zdravlja, Odjel za socijalnu medicinu

 

Prim. mr. Marija Mašanović, dr. med., spec. javnog zdravstva

Koordinatorica Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva za Dubrovačko-neretvansku županiju