Podaci Registra za HIV/AIDS za Hrvatsku

U 2016. godini u Hrvatskoj je registrirano 109 novozaraženih osoba od HIV-a, što je lagani pad u odnosu na prošlu godinu, iako se u proteklih desetak godina bilježio stalni porast pojavnosti..

Posljednjih godina, došlo je do pomaka u distribuciji novozaraženih, tako da je sve veći udio mladih muškaraca koji imaju spolne odnose s muškarcima. Iako se postotak novootkrivenih osoba s HIV-om koje imaju i AIDS u odnosu na sve novootkrivene HIV pozitivne osobe smanjuje (u razdoblju 1995.-99. bio je 55%, a u posljednjih 5 godina je 22%), zabrinjava još uvijek visok broj novootkrivenih koji već imaju AIDS, a takvih je 20-ak godišnje. Zbog oslabljenog imunološkog sustava u tih osoba javljaju se druge bolesti, što otežava liječenje i daje lošiju prognozu.

Prema podacima Registra za HIV Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, od prvih zabilježenih slučajeva HIV zaraze u Hrvatskoj 1985., do 2016. g. u Hrvatskoj su ukupno (kumulativ) registrirane 1433 osobe kojima je dijagnosticirana HIV infekcija, od čega 480 oboljelih od AIDS-a. U istom su razdoblju 204 osobe umrle od AIDS-a.

Slika 1. Broj novootkrivenih slučajeva HIV infekcije, AIDS-a i umrlih od HIV/AIDS-a  u Republici Hrvatskoj po godinama; za razdoblje 1985-2016. (Izvor: www.hzjz.hr)

U posljednjih 5 godina prosječno se godišnje registrira 95 zaraženih HIV-om.  Godišnja učestalost HIV infekcije je 21  na milijun stanovnika, što Hrvatsku i dalje svrstava u zemlje niske učestalosti HIV infekcije (63 na milijun prosjek je za zemlje EU/EEA u 2015.). Pobol i smrtnost od AIDS-a je pokazuju  povoljan  stacionaran trend niske učestalosti. U razdoblju 2005.-2014.g. prosječno se bilježi 21 slučaj AIDS-a na godinu (raspon od 11 do 27), što čini stopu od 0,5 na 100.000 stanovnika (prosječna stopa u EU/EEA bila je 0,9 na 100.000 stanovnika u 2013.g.). Godišnji broj prijava slučajeva oboljenja i smrti od AIDS-a je razmjerno nizak, stabilan i u blagom padu, što je najvećim dijelom zahvaljujući antiretrovirusnoj terapiji koja je u Hrvatskoj od 1997./1998. godine dostupna i besplatna (na trošak HZZO-a) za sve kojima je liječenje potrebno. Liječenje zaraze HIV-om u Hrvatskoj je prema parametrima preživljenja i zadržavanja u skrbi dobro i uspješno, te utječe na dužinu preživljavanja i unapređenje kvalitete života, smanjuje mogućnosti prijenosa i smanjuje smrtnost. Posljednjih godina vidljiv je određen trend porasta broja otkrivenih novih slučajeva HIV infekcije, što dijelom objašnjavamo djelovanjem deset centara za besplatno i anonimno savjetovanje i testiranje (HIV savjetovališta) u osam gradova u Hrvatskoj koje je utjecalo na veći obuhvat testiranjima na HIV. (Slika 1.)

Među zaraženima i dalje dominiraju muškarci (88%). Najveći broj infekcija registrira se u dobnoj skupini od 25 do 39 godina.

HIVAIDS se u Hrvatskoj registrira gotovo isključivo unutar grupa povećanog rizika (muškarci koji imaju spolne odnose s muškarcima, ovisnici koji intravenski ubrizgavaju opojne droge, osobe koje plaćaju ili naplaćuju seksualne usluge, osobe koje imaju veliki broj i često mijenjaju partnere, stalni partneri/partnerice inficiranih HIV-om). Većina inficiranih zarazila se spolnim putem (89%). Raspodjela zaraženih HIV-om među svim slučajevima HIV zaraze pokazuje da dominira muški homoseksualni put prijenosa (64%). Slijedi visoko rizični heteroseksualni prijenos kod osoba s većim brojem i učestalim mijenjanjem partnera/ica i kod osoba koje su partneri/ice HIV pozitivnih osoba (26%) – stalni seksualni partneri HIV pozitivnih osoba pod povećanim su rizikom i sami imaju veću vjerojatnost zaražavanja (Slika 2).

 

Slika 2. Zaraženi HIV-om  (1985-2016. godine) prema vjerojatnom putu prijenosa infekcije (Izvor: www.hzjz.hr)

Više o temi možete pročitati na linku.