Podaci Registra za HIV/AIDS

Prema preliminarnim podacima Registra za HIV/AIDS Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u razdoblju od 1985. godine, kada su zabilježeni prvi slučajevi zaraze HIV-om u Hrvatskoj, do sredine studenoga 2021. godine zabilježeno je ukupno 1886 osoba (1679 muškarac, 206 žena, 1 neupisan spol) kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om, od čega ih je 590 oboljelo od AIDS-a. U istom je razdoblju od AIDS-a umrlo 240 osoba (326 od HIV-a/AIDS-a). Više na linku.

Tablica 1. Usporedba podataka o HIV/AIDS-u u RH i DNŽ u razdoblju od 1985. do 15. studenog 2020. g. - podaci za 2021. u izradi