HIV i stigma

Vaš susjed je HIV pozitivan. Da li bi željeli da više ne dolazi u Vaš dom? Vaš kolega na poslu je HIV pozitivan. Da li bi željeli da više ne radi u Vašem kolektivu? Učenik u razredu ili dijete u vrtiću je HIV pozitivno. Hoćete li tražiti premještaj Vašeg djeteta u drugi razred ili vrtićku grupu?

Ukoliko ste na ova pitanja odgovorili pozitivno, svjesno ili nesvjesno diskriminirate i stigmatizirate HIV pozitivne osobe.

Stigma i diskriminacija vezane uz HIV/AIDS su najveće smetnje prevenciji širenja virusa, osiguranja odgovarajuće njege, podrške i liječenja. Nastaju kao posljedice nerazumijevanja i neznanja o bolesti, mitova o prijenosu virusa i neodgovornog (senzacionalističkog) medijskog praćenja epidemije HIV/AIDS-a.

Stigmu definiramo kao pojavu koja negativno obilježava pojedinca u očima drugih ljudi. Čimbenici koji pridonose stigmi povezanoj s HIV/AIDS-om su:

  • HIV/AIDS je smrtonosna bolest
  • ljudi se boje zaraze
  • HIV se povezuje s oblicima ponašanja koji su stigmatizirani u nekim društvima (npr. homoseksualnost, ovisnost o drogama)
  • HIV pozitivne osobe često se smatra odgovornima za infekciju
  • religijska i moralna uvjerenja nekih ljudi dovode do vjerovanja da je HIV zaslužena kazna za nemoralno ponašanje.

Naime, HIV se ne može prenijeti socijalnim kontaktom, što uključuje boravak u istoj prostoriji, razgovaranje, rukovanje, grljenje. HIV se ne može prenijeti preko predmeta koji nas okružuju (kvake, namještaj, pribor za jelo), zajedničkim korištenjem zahoda, čašama, ručnicima, kašljanjem, kihanjem, ubodom insekta.

Više o stigmi i diskriminaciji saznajte iz pojmovnika na sljedećem linku: Pojmovnik HIV/AIDS stigma, diskriminacija

 

Mato Lakić, dr. med., spec. epidemiologije

Marija Mašanović, dr. med., spec. javnog zdravstva