Recimo NE diskriminaciji starijih osoba!

U većini društava razvijenog svijeta stariji su dio zajednice, ali ne i dovoljno aktivno uključeni. Iako predrasude prema starijima u svijetu nisu tako istaknute kao kod pojava rasizma ili spolne neravnopravnosti, one postoje. Javljaju se najčešće pri zapošljavanju (teže zapošljiva kategorija osoba), a kroz medije se starije osobe prikazuju kao ovisne i nemoćne. Na taj način se (ne)izravno utječe i na donositelje odluka kod kojih treba dodatno zagovarati za izdvajanja u zajednici potrebna za usluge i prilagodbe infrastrukture za populaciju koja sve više stari.

Svake godine Međunarodni dan starijih osoba je prilika da se naglasi važnost iskustva i uloge starijih osoba u društvu te prikaže izazov koje starenje predstavlja suvremenom svijetu. Svjetska zdravstvena organizacija je 2019. godine temu posvetila smanjivanju diskriminacije prema starenju i starijim osobama koja je namijenjena cijeloj zajednici s ciljem da se umanji negativno doživljavanje, ponašanje i osjećanje prema starijim osobama. 

Diskriminacija prema starijim osobama ima izravno negativne posljedice na njihovo zdravlje. One starije osobe koje se doživljavaju kao teret društvu ili vjeruju da su beskorisni izlažu se riziku depresije i socijalne izolacije. Istraživanja su pokazala da starije osobe koje negativno doživljavaju starenje žive sedam i pol godina kraće od svojih vršnjaka koji imaju pozitivan stav.

Stoga zauzmimo stav i recimo NE diskriminaciji starijih osoba!

 

Najčešće tegobe starije dobi

Depresija u starijoj dobi

Izvori opasnosti za padove u starijoj dobi

Glosarij - pojmovnik odabranih stručnih termina iz gerontologije

 

 

mr. Marija Mašanović, dr. med., spec. javnog zdravstva