Mikrobiološke usluge

U mikrobiološkom laboratoriju Dubrovnik obavlja se:

 • bakteriološka dijagnostika uzoraka:
  • probavnog sustava na: Salmonella spp, Shigella spp, Campylobacter spp,Yersinia enterocolitica, toksine Clostridium difficile, a kod djece i na rotaviruse i adenoviruse, te enteropatogenu E. coli
  • dišnog sustava
  • urogenitalnog sustava, uključujući dijagnostiku Mycoplasmae, Chlamydiae
  • krvi, likvora, obrisaka rana, uha, oka i drugih humanih uzoraka
 • testiranje osjetljivosti svih bakterijskih patogenih uzročnika (aerobnih i fakultativno anaerobnih) na antimikrobna sredstva uz izradu antibiograma i interpretaciju prema uputama EUCAST-a.
 • parazitološka dijagnostika fecesa, krvi i urina 
 • određivanje prisustva kvasaca i plijesni
 • serološke pretrage: antistreptolizin O, C-reaktivni protein, reumatoidni faktor, Waaler-Rose, heterofilna antitijela, serološki testovi na EBV, TPHA, VDRL
 • kontrola ispravnosti postupaka sterilizacije («suhe» i «vlažne») biološkim indikatorima-sporama
 • bakteriološki nadzor nad neživom okolinom bolesnika u bolnici kao i uposlenog bolničkog osoblja u cilju sprječavanja nastajanja hospitalnih infekcija


Od 1997. godine laboratorij je uključen u «Radnu grupu za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u RH» u razredu za javno zdravstvo pri AMZH-e.


Mikrobiološki laboratorij u Korčuli obavlja:

 • bakteriološku dijagnostiku uzoraka:     
  • probavnog sustava
  • dišnog sustava
  • urogenitalnog sustava
 • parazitološku pretragu fecesa
 • kontrolu ispravnosti postupaka sterilizacije («suhe» i «vlažne»)
 • biološkim indikatorima – sporamaMikrobiološki laboratorij u Vela Luci obavlja:

 • bakteriološku dijagnostiku uzoraka:     
  • probavnog sustava
  • dišnog sustava
  • urogenitalnog sustava
 • parazitološku pretragu fecesa
 • mikrobiološku analizu voda za sport, kupanje i rekreaciju
 • prati mikrobiološku čistoću u objektima za proizvodnju i promet namirnica


Upute za uzimanje uzoraka