Incidencija i mortalitet od raka debelog crijeva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Rak debelog crijeva je uz rak dojke, pluća i prostate najučestalije sijelo raka među zloćudnim bolestima.

Prema procjenama interaktivne baze podatka o incidenciji i mortalitetu od raka, Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) GLOBOCAN za 2020. godinu u svijetu je dijagnosticirano skoro dva milijuna novih slučajeva raka debelog crijeva u oba spola, a preko 930.000 ljudi je umrlo od ove bolesti. To je treće najčešće sijelo raka kod muškaraca odnosno drugo sijelo raka kod žena (slika 1), ali i drugi uzrok smrti među oboljelima od raka u svijetu.

 

Slika 1. Procjena broja novih slučajeva raka za oba spola - IARC GLOBOCAN za 2020. godinu

 

Prema podacima Registra za rak HZJZ-a za 2020. godinu u Hrvatskoj su od ovog raka obolila 2007 muškaraca (2096 u 2019.) i 1389 žena (1527 u 2019.), dok je prema Izvješću o umrlim osobama u Hrvatskoj u 2020. godini od ove bolesti umrlo 1227 muškaraca i 842 žene (prosječno godišnje oboli oko 3000 osoba, dok 1900 umre).

Prema spolu u Hrvatskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji ovo sijelo raka nalazi se na trećem mjestu prema učestalosti kod muškaraca, iza raka prostate i raka pluća, dok je kod žena na drugom mjestu, odmah iza raka dojke kao i u svijetu.

U Hrvatskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji u razdoblju 2002 - 2020. godine zabilježen je porast incidencije. Standardizirane stope incidencije za muški spol u DNŽ imaju uzlazni trend, od 60,6 oboljelih na 100.000 stanovnika u 2002. godini do 82,0/100.000 stan. u 2020. Stope prate uzlazni trend u Hrvatskoj.

Iako su u promatranom razdoblju stope mortaliteta od raka debleog crijeva za muškarce nešto niže od prosječnih hrvatskih stopa, i jedne i druge bilježe porast. Za DNŽ kreću se od 27,8 umrlih od raka debelog crijeva na 100.000 stanovnika u 2002. do 43,1/100.000 u 2020. godini (slika 2). 

 

Legenda: HR - Hrvatska i DNŽ - Dubrovačko-neretvanska županija

Slika 2. Standardizirane stope incidencije i mortaliteta od raka debelog crijeva za muškarce ukupno za sve dobi u razdoblju 2002. - 2020. za HR i DNŽ


Kod žena u DNŽ stopa novoboljelih od raka debelog crijeva je u razdoblju 2002. - 2020. godine bila veća od prosječnih hrvatskih stopa i kretala se od 38,2 novooboljele od raka debelog crijeva na 100.000 stanovnika 2002. godine do 32,6 na 100.000 u 2020. godini. Stope incidencije u Hrvatskoj su iznosile od 31,6 u 2002. do 38,8 na 100.000 stanovnika u 2020. godini. Stope imaju uzlazni trend i u DNŽ i u RH.

Stope mortaliteta od raka debelog crijeva za žene imaju uzlazni trend u DNŽ i RH. Stope u DNŽ su nešto niže od hrvatskih i kreću se od 13,2 umrle žene od ovog sijela raka na 100.000 stanovnika u 2002. godini do 14,3 na 100.000 stanovnika u 2020. godini (slika 3).   

 

 

Legenda: HR - Hrvatska i DNŽ - Dubrovačko-neretvanska županija

Slika 3. Standardizirane stope incidencije i mortaliteta od raka debelog crijeva za žene ukupno za sve dobi u razdoblju 2002. - 2020. za HR i DNŽ


U našoj županiji godišnje oboli u prosjeku 80-100 osoba, a umire ih 40-50. U razdoblju 2002. - 2020. godine, prema dobnim skupinama, udio novooboljelih muškaraca je najveći u dobi 50 - 74 godine i iznosi 61,8%, dok u dobi 75 i više godina iznosi 34,0%, a u dobi do 49 godina 4,2%. Udio novooboljelih žena u DNŽ u istom razdoblju, kao i kod muškog spola, najveći je u dobi 50 -74 godine (54,9%), zatim u dobi 75 godina i više (38,7%) te u dobi do 49 godina (6,4%). U odnosu na muški spol u DNŽ veći su udjeli oboljelih u mlađoj i starijoj dobi žena. 

Prosječno svaka šesta osoba preminula od raka u našoj županiji u 2021. godini umrla je od kolorektalnog raka.

Broj umrlih raste s dobi osoba. U razdoblju 2002. - 2021. godine u DNŽ ukupno je umrlo 997 osoba od raka debelog crijeva. Prema dobnim skupinama, do 49. godine života umrle su 22 osobe. U dobi 50-74 godine umrle su 432 osobe, a preko 75 godina zabilježeno je 543 umrlih od ovog sijela raka (tablica 1 i 2). U dobi 75 i više godina udio umrlih muškaraca iznosi 50,5%, u dobi 50-74 godine je nešto manji i iznosi 48,0% dok je u dobi do 49 godina zablježeno 1,5% umrlih od ovog sijela raka.


Tablica 1. Broj novooboljelih i umrlih muškaraca od raka deblog crijeva u DNŽ, 2002. - 2021.

 

*Podaci Registra za rak za 2021. za incidenciju još nisu objavljeni


U razdoblju 2002 – 2021. ukupno je od ove bolesti umrlo 405 žena. U dobi do 49 godina ukupno je zabilježeno 3,2% umrlih, u dobi 50-74 godine 36,6% te u najstarijoj dobi, 75 godina i više zabilježeno je 60,5% žena umrlih od raka debelog crijeva. U razdoblju 2018. - 2021. zabilježeno je šest slučajeva raka debelog crijeva među umrlim ženama mlađim od 49 godina, koje nisu stigle doživjeti svoj puni produktivni i životni potencijal. 

 

Tablica 2. Broj novooboljelih i umrlih žena od raka deblog crijeva u DNŽ, 2002. - 2021.

 

*Podaci Registra za rak za 2021. za incidenciju još nisu objavljeni 

Rak nema rane simptome bolesti. Predzloćudni oblici raka u vidu displastičnih polipa dulje vrijeme sporo rastu, koje ponekad traje 5 - 10 godina. Upravo je to vrijeme u kojem treba preventivno djelovati i ukloniti promjene prije nego se zloćudno promijene.

Rastuće stope incidencije i mortaliteta u ovom prikazu govore u prilog važnosti odazivanja na poziv Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva za testiranje stolice na oku nevidljivu krv u dobi 50 - 74 godine, kada je udio novooboljelih najveći. Na taj način se preventivno djeluje i na smanjenje udjela umrlih u dobi koja je obuhvaćena probirom u kojoj se nalazi i radnoaktivna populacija. 

 

Izvor:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Registar za rak Republike Hrvatske

Republika Hrvatska - Državni zavod za statistiku

Obrada: 

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Služba za promicanje zdravlja, Odjel za socijalnu medicinu

 

Prim. mr. Marija Mašanović, dr. med., spec. javnog zdravstva

Koordinatorica Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva za Dubrovačko-neretvansku županiju