Konferencija za medije: Zbog niske procijepljenosti prijeti nam epidemija ospica!

U prostorima Dubrovačko-neretvanske županije 24. siječnja 2018. je održana konferencija za medije vezano uz slabi odaziv na cijepljenje djece na Mo-Pa-Ru (ospice, zaušnjaci i rubeola) u gradu Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Novinarima su se obratili župan Nikola Dobroslavić, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije dr. Mato Lakić, voditelj Službe za epidomiologiju našeg Zavoda dr. Miljenko Ljubić, voditelj službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. Bernard Kaić te ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik dr. Marijo Bekić.

Župan Dobroslavić istaknuo je uvodno kako je u Srbiji trenutno epidemija ospica, a uputio je apel o nužnosti cijepljenja djece u što ranijoj dobi: ”Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija su na začelju procijepljenosti na razini Hrvatske. Ovim putem stoga želim uputiti apel svim roditeljima da cijepe djecu i svim pedijatrima da ih potaknu na to. Cjepivo nema negativnih posljedica, a teško je sada zamisliti kako bi to izgledalo da kod nas izbije epidemija”, rekao je župan Dobroslavić.

Dr. Lakić je kazao kako u Hrvatskoj posljednjih godina opada postotak cijepljene djece, a djeca u Dubrovačko-neretvanskoj županiji su među najlošije procijepljenima. To povećava rizik za nastanak i širenje opasnih zaraznih bolesti, koje se mogu početi pojavljivati u epidemijskim razmjerima. U ponedjeljak smo poslali dopis Ministarstvu zdravstva sa zamolbom da se aktivno uključi u rješavanje ovog problema te smo iznijeli iscrpnu analizu situacije uz navođenje mogućih rješenja.

Nadalje, rekao je dr. Lakić, mi u Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije primijetili smo pad procijepljenosti negdje od 2011./12. te smo od tada aktivno djelovali na promicanju cijepljenja, informiranju i edukaciji zdravstvenih radnika i roditelja. Organizirali smo simpozij o cijepljenju, izdali dvije brošure o cijepljenju za zdravstvene radnike i roditelje, komunicirali sa cjepiteljima, dječjim vrtićima i školama o problematici cijepljenja, imali brojne medijske aktivnosti, TV i radijskim spotovima smo promicali cijepljenje, imali vrlo čitane internetske stranice i facebook stranicu itd. Lani smo imali medijsku kampanju „Zaštitimo našu djecu“ koju je financirao Grad Dubrovnik.

Od listopada prošle godine započela je epidemija ospica u Republici Srbiji, koja još uvijek traje. Prema podacima iz Beograda,  od pоčеtка listopada 2017. gоdinе, zакljučnо s jučerašnjim datumom nа tеritоriјu Rеpubliке Srbiје, rеgistrirano је uкupnо 1269 slučајеvа osipca. Nајmlаđа оbоljеlа оsоbа је u dobi јеdаn i pоl mjеsеc, а nајstаriја 60 gоdina. 93% oboljelih nisu cijepljeni, nepotpuno su cijepljeni ili je nepoznat cijepni status. Оd uкupnоg brоја оbоljеlih, 33% је bilо hоspitаlizirano. Оd tеžih коmpliкаciја ospica rеgistrirаnа је upаlа plućа коd 159 оbоljеlih оsоbа (svaki osmi). TRI osobe su umrle: dijete od dvije godine, muškarac od 30 g. i rodilja. U posljednje dvije godine u Europskoj uniji 48 osoba je umrlo od ospica!

Dr. Ljubić je govorio o podacima vezanima uz procijepljenost protiv ospica u drugoj godini života i pred upis u 1. razred OŠ (tablice 1 i 2) te naglasio kako su rezultati katastrofalni.

Tablica 1. Podaci iz ljetopisa HZJZ-a o cijepnom obuhvatu cjepiva protiv ospica u drugoj godini života u DNŽ i RH

Tablica 2. Podaci iz ljetopisa HZJZ-a o cijepnom obuhvatu cjepiva protiv ospica djece pred upisom u prvi razred OŠ u DNŽ i RH

Tijekom prošlog tjedna, nastavio je dr. Ljubić, obilazili smo pedijatre iz naše županije kako bi uvidom u kartone izračunali postotak procijepljene djece protiv ospica i to za godišta 2015. i 2016. (što se inače ne radi rutinski). Podaci su prikazani u tablici 3. Vrlo važno je napomenuti kako se gore navedeni podaci odnose samo na cijepljenu djecu navedenog godišta, dok se u godišnjim izvješćima cjepnog obuhvata upisuju svi cijepljeni te godine određenim cjepivom, pa su i postoci veći. Prelimirnarni nepotpuni podaci za 2017. g. pokazuju kako je na dubrovačkom području (od Janjine do Konavala) protiv ospica cijepljeno svega 42% djece u skrbi pedijatara, a na području Dubrovačko-neretvanske županije 81% djece cijepljeno od strane liječnika školske medicine.

Tablica 3. Postotak procijepljene djece protiv ospica za godišta 2015. i 2016. (jaslička dob) u DNŽ u drugoj godini života

 ”Kod cijepljenja protiv ospica najbolje je cijepiti dijete odmah nakon prvog rođendana. Prema mojim podacima u Dubrovniku oko dvije tisuće djece između godine dana starosti i dobi za upis u školu nije cijepljeno protiv ospica. To je ogromna brojka, a ospice su možda najzaraznija bolest koja uopće postoji. Moguće su komplikacije poput upale pluća, ali i smrtni slučajevi”, rekao je dr. Kaić te odbacio sve navode o ikakvoj povezanosti cjepiva i poteškoća u razvoju ili stanja iz spektra autizma. Ta su stanja vrlo temeljito proučena kvalitetnim i opsežnim istraživanjima te je dokazano da cjepivo s tim nema nikakve veze. Naveo je kako cjepivo ima nuspojave. Neke su česte, kao temperatura ili lokalna reakcija na mjestu primjene. Djeca koja se ne mogu cijepiti iz opravdanih razloga jedino se mogu zaštititi dovoljno visokom razinom procijepljenosti ukupne populacije. U Hrvatskoj nema kontinuiranog cirkuliranja ospica kao u Njemačkoj, Francuskoj ili Italiji. Svako odgađanje do treće ili četvrte godine ostavlja dijete predugo nezaštićenim, što je veliki rizik za dijete – rekao je Kaić.

Ospice su najzaraznija zarazna bolest, nadodao je, jer praktički svatko tko je osjetljiv, a dođe u kontakt sa zaraženom osobom, će se zaraziti. Kad se epidemija pojavi radi se na aktivnom cijepljenju na tom području, a ako se proširi cijepe se područja gdje epidemija nije došla, a očekuje se da može doći zbog niskog cijepnog obuhvata. Upravo je Dubrovačko-neretvanska županija mjesto gdje do toga može doći te postoji vrlo velik rizik.

Ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik dr.Bekić istaknuo je kako u Dubrovniku nema zabilježenih slučajeva ospica, te kako proteklih godina nije bilo epidemija, već pojedinačnih slučajeva. Ustvrdio je kako je osoblje dubrovačke bolnice osposobljeno i spremno u slučaju većeg broja zaraženih, no kao ravnatelj bolnice, ali i otac četvero djece apelirao je na sve roditelje da što prije cijepe djecu protiv ove bolesti.

Za kraj je dr. Lakić rekao: "Svi mi koji sudjelujemo u sustavu cijepljenja učinit ćemo sve što je potrebno kako bi zaštitili našu djecu od opasnih zaraznih bolesti, ali ipak najveća odgovornost je na samim roditeljima. Pozivam sve roditelje i medije da se koriste provjerenim informacijama posebice što se tiče interneta te da posjećuju web stranice zdravstvenih ustanova iz Hrvatske i svijeta. Apeliram na roditelje da ne ugrožavaju zdravlje i živote svoje djece i pozivam da se hitno jave svojim pedijatrima ili školskim liječnicima te dogovore termin cijepljenja. Situacija je ozbiljna i svako odgađanje cijepljenja može imati nesagledive posljedice.".

Više o cijepljenju.

Više o ospicama.