Okrugli stol o provedbi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke

Dana 27. rujna 2023. godine u Dubrovniku je održan okrugli stol pod nazivom „17 godina provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke u Dubrovačko-neretvanskoj županiji: rezultati i što nam slijedi“ u organizaciji Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Skup je bio namijenjen patronažnim sestrama i medicinskim sestrama u ordinacijama obiteljske medicine i zdravstvene zaštite žena.

Panelisti okruglog stola bili su:

Emina Grgurević-Dujmić, dr.med., spec. radiologije

Povjerenstvo za stručno praćenje i kontrolu kvalitete Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke (članica)

Prim. dr. sc. Ankica Džono Boban, dr. med., spec. javnog zdravstva

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, županijska koordinatorica za provedbu Nacionalnog programa

Vedrana Iveta, dipl. med. techn.

DZ Dubrovnik

Mia Majić, bacc. med. techn.

DZ Dubrovnik

Daniela Čamo, med. sestra

DZ Dubrovnik

 

Moderator:

Andrea Šupe Parun, dr. med., spec. epidemiologije

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

 

U Hrvatskoj, pa tako i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u tijeku je 8. ciklus pozivanja žena na mamografske preglede u sklopu ovog nacionalng programa. U prethodnom 7. ciklusu županijski odaziv bio je 63% (koliko je bio i na nacionalnoj razini) s različitom distribucijom odaziva unutar županije. Najbolji odaziv bio je u gradu Korčula - 80% te Opuzen, Metković i Ploče – 68% - 78%.

Panelisti i ostali sudionici okruglog stola raspravljali su o mogućnostima poboljšanja odaziva na mamografske preglede u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke te kako patronažne sestre i medicinske sestre u ordinacijama opće/obiteljske medicine i ginekološkim ordinacijama mogu pomoći u motiviranju žena na obavljanje mamografskih pregleda.

 

Rak dojke

Rizični čimbenici za rak dojke

Mamografija

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

Incidencija i mortalitet od raka dojke u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

 

Služba za promicanje zdravlja

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije