Pobačaji u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Specijalistice javnog zdravstva u Službi za promicanje zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, prim. mr. Ankica Džono Boban i prim. mr. Marija Mašanović, napravile su analizu kretanja pobačaja obavljenih u zdravstvenim ustanovama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje od 2002. do 2020. godine. Praćenje pobačaja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, kao i u Republici Hrvatskoj, provodi se putem individualnih prijava ispunjavanjem obrasca JZ-POB u zdravstvenoj ustanovi.

Analiza je pokazala da su najčešći razlozi za pobačaj različiti abnormalni produkti začeća kao što su odumrlo jajašce, patološka promjena posteljice - nehidatidozna mola, rana fetalna smrt sa zadržavanjem mrtvog fetusa i drugi poremećaji. Slijede spontani i legalno inducirani pobačaji. U 2020. godini skoro svaka druga žena, kod koje je registriran  legalno inducirani pobačaj, nije imala živorođeno dijete, dok je najviša dobno-specifična stopa tih pobačaja bila u dobi 25-29 godina. Svi legalno inducirani pobačaji (osim njih dva) izvršeni su na zahtjev žene.

Svaki pobačaj, bio on spontan ili induciran, predstavlja rizik za tjelesno, mentalno, spolno i reproduktivno zdravlje žene. Porast broja legalno induciranih pobačaja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji posljednjih godina, većinom obavljeni na zahtjev žene, posredno ukazuju na važnost redovitog zdravstvenog prosvjećivanja o ovoj komponenti zdravlja već u adolescentnoj dobi.

 

Više pročitajte:

Pobačaji u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 2002.-2020. - Abortions in Dubrovnik-Neretva County 2002-2020