Kolonizacija

Kolonizacijom se naziva prisutnost mikroorganizama na nekom dijelu tijela bez prisutnosti simptoma ili kliničkih manifestacija ili infekcije. Kolonizacija može biti oblik kliconoštva i potencijalni je način prijenosa mikroorganizama.