Nuspojave cijepljenja

Nuspojava cijepljenja je svaka štetna i neželjena reakcija na cjepivo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo prati nuspojave cijepljenja putem Registra nuspojava cijepljenja. Njihovu pojavu dužan je prijaviti liječnik koji je utvrdi, na propisanom obrascu. Nuspojave se redovito bilježe i prate u svrhu pravodobne intervencije i zaštite zdravlja stanovništva.

U usporedbi sa sustavima praćenja nuspojava u drugim europskim zemljama, možemo slobodno konstatirati da je prijavljivanje nuspojava cijepljenja u Hrvatskoj redovitije, tj. viši je obuhvat prijavljivanja od većine zemalja u Europi. Također, važno je napomenuti da prijava štetnog događaja nastalog nakon cijepljenja ne znači nužno kako je taj događaj uzrokovan cijepljenjem. Za neke je nuspojave, poput povišene tjelesne temperature koja nastane nakon cijepljenja teško sa sigurnošću utvrditi je li uzrokovana cjepivom ili bolešću koja je nastala neovisno o cijepljenju.

Tijekom 2016. g. u Hrvatskoj su ukupno prijavljene 142 nuspojave nakon obveznih cijepljenja. Daleko najveći broj prijava odnosio se na lakše, prolazne nuspojave, kao što je crvenilo i otok na mjestu primjene ili povišena temperatura. Od ozbiljnijih nuspojava registrirane su febrilne konvulzije i Guillain-Barreov sindrom. 

Nuspojave cijepljenja u Hrvatskoj u 2016. godini

Nuspojave cijepljenja u Hrvatskoj 2014. i 2015. godine