Melanom - najzloćudniji tumor kože

Melanom je najzloćudniji tumor kože, koji može nastati bilo gdje na koži. Kod 50% bolesnika maligni melanom razvija se na klinički nepromijenjenoj koži. U početnoj fazi razvoja ovog tumora nema subjektivnih simptoma, kao i kod ostalih sijela raka, pa se najčešće otkrije u uznapredovalom stadiju.

Prema službenim podacima Međunarodne agencije za istraživanje raka najveću incidenciju melanoma u Europi imaju Švicarska, skandinavske zemlje (Norveška i Švedska) te Nizozemska i Danska, a najmanju Albanija, Bosna i Hercegovina, Moldavija, Grčka i Cipar (slika 1 i 2). Hrvatska se nalazi među zemljama sa srednjim vrijednostima dobno-standardizirane stope incidencije (slika 1), kao i Dubrovačko-neretvanska županija (DNŽ). Stope za DNŽ za muški spol veće su od prosječnih hrvatskih stopa i pokazuju uzlazni trend (slika 2), dok stope kod žena imaju silazni trend.

Kod oba spola stope rastu prema dobi te su najveće u dobi od 40. do 70. godine, a niže su za ženski spol. Međutim u Europi žene obolijevaju češće od malignog melanoma nego muškarci. S druge strane, brojne studije pokazuju da žene s malignim melanomom imaju bolju stopu preživljavanja nego muškarci. To se objašnjava činjenicom da žene više pozornosti poklanjaju svome izgledu, ranije zapažaju promjene na koži te se ranije javljaju liječniku, što potvrđuje kako je  rano otkrivanje melanoma ključan čimbenik bolje prognoze.

 IARC_ASR-men

Slika 1. Dobno-standardizirane stope incidencije u Europi, (Izvor: IARC, 2012.

Dostupno na: http://eco.iarc.fr/eucan/Cancer.aspx?Cancer=20 Datum pristupa 30.04.2018.)

 

IARC_ASR-female

Slika 2. Dobno-standardizirane stope incidencije u Europi, (Izvor: IARC, 2012.

Dostupno na: http://eco.iarc.fr/eucan/Cancer.aspx?Cancer=20 Datum pristupa 30.04.2018.)

 

 

Melanom kože i samopregled

Pretjerano izlaganje suncu šteti našoj koži