Rak vrata maternice u brojevima

Siječanj je mjesec posvećen prevenciji raka vrata maternice u žena. 

Europski tjedan prevencije raka vrata maternice (Cervical Cancer Prevention Week) obilježava se svake godine u trećem tjednu mjeseca siječnja, diljem Europe na inicijativu Europske asocijacije protiv raka vrata maternice – EECA (European Cervical Cancer Associaton) s ciljem podizanja svijesti bolesti, mogućnostima sprječavanja i ranog otkrivanja ovog sijela raka u žena. Uz navedeno u Hrvatskoj se 21. siječnja obilježava Nacionalni dan borbe protiv raka maternice - Dan mimoza. 


U Europi svake godine oko 60.000 žena oboli od raka vrata maternice, a 30.000 ih umre. Stope novooboljelih od raka vrata maternice variraju od zemlje do zemlje. U nekim zemljama Istočne Europe stopa pojavljivanja raka vrata maternice je dva do pet puta veća nego u zapadnoeuropskim zemljama. Ove razlike prvenstveno ovise o prisutnosti odnosno odsutnosti programa prevencije raka vrata maternice. Naime, medicina utemeljena na dokazima jasno je utvrdila da se kroz populacijski organizirane programe probira raka vrata maternice može spriječiti do 80% slučajeva raka. Osim toga, danas postoji cijepljenje protiv humanog papiloma virusa (HPV) koje je učinkovito u sprječavanju infekcije s dva najčešća kancerogena tipa HPV-a (tip 16 i 18). Ako se cjepiva primijene u sklopu programa koji osiguravaju jednaku pokrivenost ciljne populacije, pojavnost raka vrata maternice može se značajno smanjiti. Provedba tih preventivnih programa, zajedno s učinkovitim obrazovnim javnozdravstvenim programima koji bi osigurali sudjelovanje svih žena u njima, značajno bi smanjili teret od raka vrata maternice u svim zemljama i osigurali jednaku zdravstvenu zaštitu za sve građane EU-a.

U Hrvatskoj godišnje oboli više od 300 žena od invazivnog raka vrata maternice odnosno prema zadnjim službenim podacima nacionalnog Registra za rak za 2020. godinu 276 žena od invazivnog raka (C53 prema MKB-10) i 590 od lokaliziranog carcinoma in situ (D06).

U razdoblju 2002. – 2020. godine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (DNŽ) ukupno je bilo 186 žena oboljelih od invazivnog raka vrata maternice (C53), od čega je njih 57,5% bilo u dobi 40 - 64 godine. Najmanji broj oboljelih evidentiran je u 2002. (4 žene) i 2007. godini (6 žena), a najveći u 2003., 2011. i 2018. godini. U 2018. godini otkriveno je 14 novih karcinoma vrata maternice; šest u dobi 40-64 i pet u dobi 65 i više godina. Tri karcinoma otkrivena su kod žena u dobi 20-39 godina. U 2020. godini zabilježeno je više novootkrivenih slučajeva invazivnog raka u odnosu na prethodnu godinu (dva u dobi 20-39, šest u dobi 40-64 i dva u dobi 65 i više godina), slika 1.

 

Slika 1. Broj novooboljelih žena od invazivnog raka vrata maternice (C53) i gruba stopa incidencije na 100.000 stanovnika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 2002. - 2020. za dob 20 godina i više

 

Dok se predstadiji razvoja raka vrata maternice (teška intraepitelna displazija (CIN3) i carcinoma in situ), javljaju uglavnom kod žena mlađe dobi, invazivni rak češće pokazuje pojavnost kod žena iznad 40 godina. Standardizirane stope incidencije od invazivnog raka vrata maternice za dob 40-64 godine u Hrvatskoj i DNŽ pokazuju uzlazni trend. Standardizirane stope oboljevanja su veće u DNŽ od stopa na nacionalnoj razini osim u pojedinačnim razdobljima (2002. godini, razdoblju 2005.-2007. godine, 2014. i 2017. godini), slika 2. 

 

 

 Slika 2. Standardizirane stope novootkrivenih slučajeva raka vrata maternice u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Hrvatskoj 2002. - 2020. za dob 40-64 godine

 

U razdoblju od 2002. do 2020. godine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježeno je 607 novootkrivenih slučajeva raka vrata maternice u lokaliziranom stadiju (in situ) (D06), od kojih je 7 otkriveno kod žena u dobi 15-19 godina. Od 2002. do 2008. godišnje je bilo do 28 novih slučajeva ovog raka, a od 2009. godine raste broj novodijagnosticiranih (najviše 53 u 2011. godini), slika 3.

 

Slika 3. Broj novooboljelih žena od lokaliziranog raka vrata maternice (D06) i gruba stopa incidencije na 100.000 stanovnika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 2002. - 2020. za dob 15 godina i više 

 

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji dvije trećine novootkrivenih slučajeva raka vrata maternice u lokaliziranom stadiju (D06) utvrđeno je kod mlađih žena (20-39 godina). Stoga su standardizirane stope incidencije (novooboljelih) za lokalizirani rak vrata maternice najviše u toj dobi i veće su od stopa u Hrvatskoj (slika 4).Slika 4. Dobno standardizirane stope incidencije za lokalizirani rak vrata maternice (D06) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Hrvatskoj od 2002. do 2020. godine prema dobnim skupinama

 

Broj umrlih od invazivnog raka vrata maternice u Dubrovačko-neretvanskoj županiji oscilira u promatranom razdoblju. Polovica umrlih od ovog sijela raka tj. 50,0% umrlo je u radno-produktivnoj dobi 20-64 godine, tablica 1. 

  

Tablica 1. Broj žena umrlih od invazivnog raka vrata maternice u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 2002. - 2022. 

(Izvor podataka: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske).

 

Svi navedeni pokazatelji o raku vrata maternice u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ukazuju da se preventivne aktivnosti u sprječavanju nastanka ovog sijela raka trebaju pojačati, biti sveobuhvatnije uz kontinuirani intezitet i aktivno sudjelovanje svih lokalnih i nacionalnih stručnjaka, institucija i organizacija, jer se rak vrata maternice može i mora otkriti u lokaliziranom stadiju, koje će dovesti do uspješnog izlječenja.

 

Više pogledajte na:

Što svaka žena treba znati o raku vrata maternice?

Cijepljenje protiv HPV-infekcije

HPV: Zaštitie sebe, zaštitite partnera!

HPV infekcija

 

Pripremila: prim. mr. Marija Mašanović, dr. med., spec. javnog zdravstva