Incidencija i mortalitet od raka dojke u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Rak dojke je najčešći rak žena, koji ima visoke stope preživljavanja (preko 95%) ako se otkrije u ranom stadiju. Liječenje ove bolesti u takvom stadiju danas je vrlo učinkovito. Uvođenjem programa ranog otkrivanja raka dojke (još 1980. godine u razvijenim zemljama) i sve novijim metodama liječenja, smanjena je smrtnost i poboljšano preživljavanje oboljelih žena. Prema zadnjim dostupnim podacima, petogodišnje preživljenje od raka dojke u Hrvatskoj za razdoblje 2010. – 2014. je 78,6% (1). U istom razdoblju za Sloveniju iznosi 83,5%, Nizozemksa 86,6%, Malta 86,9%, Norveška 87,7%, Finska 88,5%.

U svijetu je u 2020. godini, prema procjeni Međunarodne agencije za istraživanje raka (International Agency for Research on Cancer, IARC) GLOBOCAN 2020 (internetske baze statističkih podataka o raku), oboljelo nešto manje od 2,3 milijuna žena od raka dojke (što je 24,5% od svih novootkrivenih sijela raka kod žena, slika 1), a umrlo 684.996 žena (2).

 

Slika 1. Procjena broja novih slučajeva raka kod ženskog spola u 2020. godini (Izvor: https://www.uicc.org/news/globocan-2020-new-global-cancer-data)

 

Prema zadnjim dostupnim službenim podacima Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u 2020. godini u Hrvatskoj (RH) je dijagnosticirano 2869 novih slučajeva raka dojke kod žena što predstavlja prosječno osam dnevno (2999 u 2019.), (3,4). U Dubrovačko-neretvanskoj županiji (DNŽ) bilo je 93 novootkrivena slučaja raka dojke odnosno svaki četvrti dan jedan rak dojke kod žena (90 u 2019.).

Rak dojke i dalje je vodeće sijelo raka kod žena s udjelom od 26% u RH i 32% u DNŽ u ukupnom broju od svih sijela raka kod žena. Po pojavnosti malignih neoplazmi kod žena u RH slijede rak debelog crijeva i rektuma (13%) te rak dušnika i pluća (10%). U DNŽ redoslijed je obrnut; nakon raka dojke slijede rak bronha i pluća 11% te rak debelog crijeva i rektuma 10,7% (obrada Služba za promicanje zdravlja ZZJZ DNŽ).

U razdoblju 2001. - 2020. godine najveći broj novih slučajeva raka dojke, tj. njih 48,0% otkriveno je kod žena u dobi 50-69 godina, kada i jest najveća pojavnost ovog raka, tablica 1. 29,6% otkriveno je u dobi od 70 godina i više, 16,9% u dobi 40-49 g. i 5,5% od 20 do 39 godina.

Prema zadnjim dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2021. godini u DNŽ umrlo je 17 žena od raka dojke (tablica 2). Najveći udio umrlih je u dobi 70 godina i više (58,8%).

 

Tablica 1. Broj novooboljelih žena od raka dojke u DNŽ, 2001. - 2020.

 

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Registar za rak Republike Hrvatske

Obrada: Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Služba za promicanje zdravlja

 

Tablica 2. Broj žena umrlih od raka dojke u DNŽ, 2001. - 2021.


 Izvor: Državni zavod za statistiku, DEM-2

Obrada: Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Služba za promicanje zdravlja

 

Studija analize incidencije i mortaliteta od raka dojke za razdoblje 2001. – 2015. pokazuje da je rizik od dijagnosticiranja raka dojke u mlađim dobnim skupinama (20-49 godina) veći u DNŽ nego na razini Hrvatske i drugih dalmatinskih županija, ali je rizik prijevremene smrti manji (4). To ukazuje na činjenicu da se bolest otkriva u ranijim stadijima, što omogućava uspješnije liječenje i duže preživljenje. Ostaje i dalje potreba kontinuiranog promicanja važnosti redovitih preventivnih pregleda i ranog otkrivanja ove bolesti za sve žene.

Redoviti mamografski pregledi dokazano smanjuju smrtnost od raka dojke za 30% među ženama u dobi od 50 do 69 godina.

 

Literatura

  1. Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, i sur. Global surveillance of trends in cancer survival 2000–14 (CONCORD-3): analysis of individual records for
    37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. Lancet 2018; 391:1023-75. DOI: 10.1016/S0140-6736(17)33326-3
  2. WHO, International Agency for Research on Cancer, The Global Vancer Observatory, 2020. Dostupno na: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/20-Breast-fact-sheet.pdf
  3. Incidencija raka u Hrvatskoj 2020., Bilten 45. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Registar za rak Republike Hrvatske, 2022.
  4. Incidencija raka u Hrvatskoj 2019., Bilten 44. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Registar za rak Republike Hrvatske, 2021.
  5. Džono Boban A, Lakić M, Šekerija M. Usporedba incidencije i smrtnosti od raka dojke u žena između Dubrovačko-neretvanske županije i dalmatinskih županija i Republike Hrvatske za razdoblje 2001. – 2015. godine. Zbornik: 4. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2019: 69.

 

  

Prim. dr. sc. Ankica Džono Boban, dr. med. spec. javnog zdravstva

Koordinatorica Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke za Dubrovačko-neretvansku županiju

Voditeljica Službe za promicanje zdravlja